Kodukord

122 

 • Laager ei vastuta kaasa võetud elektrooniliste vidinate ja väärisesemete eest
 • Telefone palume laagrisse mitte kaasa võtta
 • Laagris viibijad on kohustatud täitma laagri kodukorda, päevakorda, juhataja ja kasvatajate korraldusi
 • Laagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult laagri juhataja loal
 • Tahtliku materiaalse kahju tekitamisel korvab kahju lapse vanem või hooldaja
 • Laagri kodukorra rikkumisel võetakse ühendust lapse vanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse noor enne laagriaja lõppemist koju. Laagritasu ei hüvitata
 • Osalemistasu lapse lahkumisel laagrist enne vahetuse lõppu laagrist mitte olenevatel põhjustel tagasi ei maksta. Põhjus: laager on lapse osalemisega arvestanud
 • Olen teadlik, et lapsi pildistatakse laagris ja pildid avaldatakse meedias, kodulehel ja sotsiaalmeedias. Keeldumisest anda teada kirjalikult laagri juhatajale
 • Laagri töötajatel on õigus keelatud ainete ja asjade olemasolu kahtluse korral teostada lapse isiklike asjade läbivaatus

Laagrisse on keelatud kaasa võtta:

 • Alkohoolseid-, narkootilisi- ja toksilisi aineid
 • tubakatooteid
 • pürotehnilisi ja tuleohtlikke aineid ja vahendeid, relvi
 • ravimeid (v.a. retseptiravimid, mis on kantud tervisetõendile)
 • Hoiule võetud keelatud ained ja asjad (v.a. narkootilised ained) tagastatakse lapsevanemale
 • Alkojoobe tuvastamine toimub laagri omanduses oleva kalibreeritud alkomeetriga kahe kasvataja juuresolekul
 • Narkootiliste ainete omamise või kasutamise kahtluse korral teavitame politseid
 • Keelatud ainete ja vahendite omamine ja kasutamine lõppeb lapse laagrist eemaldamisega