Maksmine

Merelaager2012 076
Laagrikoha maksumus 2020. aastal on:

I vahetus (9 päevane) uuele tulijale – 220 €

I vahetus (9 päevane) vanale olijale – 210 €

12 päevane vahetus uuele tulijale – 280 €

12 päevane vahetus vanale olijale – 270 €

Laagrikoha broneerimise tasu uuele tulijale – 50 €

Laagrikoha broneerimise tasu vanale olijale – 40 €

Laagrikoha broneerimise tasu kuulub hinna sisse ja ülejäänud osa peab olema tasutud üks kuu enne laagrivahetuse algust! Vastasel korral antakse koht järgmisele soovijale. Laagrikohast loobumisel broneerimise tasu ei tagastata! Laagrikoha broneerimise tasu tagastatakse vaid asendusliikme leidmise korral.

Noortelaagrite toetus Tallinna lastele sisaldub laagri tuusiku hinnas.

EMSA liikmetel palume meid kindlasti teavitada kui te taotlete laagritoetust EMSA-lt. 

Tähelepanuks EMSA liikmetele!

Vastavalt kokkuleppele EMSA ja MTÜ Noorte Mereklubi vahel otsustati:

  1. Erinevalt eelmistest aastatest rakendatakse EMSA lapse puhul lapsevanemale 100 euro suurune garantiitasu, mille tasumine toimub üldistel alustel kõigi teiste lastevanematega ehk siis hiljemalt 4 nädalat enne lapse laagrivahetuse algust. Antud tasu tagastatakse lapsevanemale peale EMSA poolt vastava lapse eest  kogu arve hüvitamist, mis uudsena saab toimuma vahetult peale iga laagrivahetuse algust;
  2. Lapse laagrisse mitteilmumisel ilma mõjuva põhjuseta (haigestumine, mis on tõendatud arsti perearsti tõendiga) ja/või  sellest õigeaegsel Merelaagri ametliku kontakti mitteteavitamisel ettemaksu 100 euro ulatuses ega koha broneerimistasu ei tagastata;

Makse saaja:

MTÜ Noorte Mereklubi  (Reg. Nr. 80067875)

Konto: EE862200221011493003

SWIFT kood/BIC:HABAEE2X

SWEDBANK

Kindlasti märkida juurde lapse nimi ja vahetus!