Broneerimine

Merelaager2011 123LAAGRIKOHTADE BRONEERIMINE ALGAB 1. JAANUARIL 2020

Laagrikoha broneerimiseks:

1. Kanna üle laagrikoha broneerimise tasu märkides kindlasti juurde laagris osaleja nimi ja vahetus. Ülejäänud summa peab olema makstud 1 kuu enne laagrivahetuse algust.

Maksmise info

2. Saada vastava vahetuse juhatajale e-mail, kuhu on märgitud laagris osaleja nimi, sünniaeg, t-särgi number (118/128, 130/140, 142/152, 152/164, S, M, L, XL) ja lapsevanema kontaktandmed.

3. EMSA liikmetel palume meid kindlasti teavitada kui te taotlete laagritoetust EMSA-lt.

Tähelepanuks EMSA liikmetele!

Vastavalt kokkuleppele EMSA ja MTÜ Noorte Mereklubi vahel otsustati:

  1. Erinevalt eelmistest aastatest rakendatakse EMSA lapse puhul lapsevanemale 100 euro suurune garantiitasu, mille tasumine toimub üldistel alustel kõigi teiste lastevanematega ehk siis hiljemalt 4 nädalat enne lapse laagrivahetuse algust. Antud tasu tagastatakse lapsevanemale peale EMSA poolt vastava lapse eest  kogu arve hüvitamist, mis uudsena saab toimuma vahetult peale iga laagrivahetuse algust;
  2. Lapse laagrisse mitteilmumisel ilma mõjuva põhjuseta (haigestumine, mis on tõendatud arsti perearsti tõendiga) ja/või  sellest õigeaegsel Merelaagri ametliku kontakti mitteteavitamisel ettemaksu 100 euro ulatuses ega koha broneerimistasu ei tagastata;

Laagrivahetuste ajad ja juhatajate kontaktandmed

Lapse nimi kantakse nimekirja juhul kui on täidetud mõlemad tingimused!!!

Laagrikoha broneeringu tühistamine:

1. Broneeringu tühistamiseks saata kirjalik teade

2. Broneerimise tasu tagastatakse juhul kui on leitud asendusliige